Moderne bijbelvertaling online dating radio viaducto malleco online dating

De meeste wetenschappers zien de Bijbel als een cultureel, literair en religieus document.

Sommige wetenschappers, van christenfundamentalistische signatuur, beschouwen de Bijbel als historisch en natuurwetenschappelijk correct.

Ook rechtzinnige christenen zijn wat dit laatste betreft meestal deze mening toegedaan.

Om die reden maakt onderzoek naar de context waarin een tekst is geschreven doorgaans deel uit van de exegese.

Het woord 'bijbel' stamt van het Griekse woord βιβλία biblia (boeken), dat een meervoud is van βιβλίον biblion (boek; oorspronkelijk het verkleinwoord van βίβλος dat papyrus(plant) of boek betekent).

Last modified 15-Jul-2017 07:13